Saturday, October 11, 2008

Spain's sound financial future

CATALAN AND ENGLISH COMMENTS

Català: crisis? quina crisis? A l'Estat Espanyol ja hem reinventat el sistema financer per adaptar-lo a la nova conjuntura. Tanquem portes i que soni la música! El primer a afegir-se ha estat el mateix Banco de España.

Post-processat: la complexitat de la foto radica en fusionar varies imatges donat que la lens que portava no permetia mostrar el rètol del Banco de España i els músics de Barrio Candela. Afortunadament, el Potoshop CS3 ho permet fer bastant fàcilment. Tot i així, m'han quedat alguns nyaps.

P.S.: podeu criticar tot el que vulgueu, no m'enfadaré pas i, fins i tot, us podria arribar a fer cas, qui sap ... :-)

English: crisis?, what crisis?. The Spanish Kingdom has reinvented the financial system to adapt it to the new world scenario. Just close dors and let the music sound! The first bank to follow this moto has been the Banco de España (Spanish Central Bank).

Post-processing: the difficult part in this shot has been combining several shots in one because the lens I was carrying wasn't wide enought. Thanks to Potoshop CS3, the task has been quite easy. Nevertheless, there are still some technical imperfections in the shot.

P.S.: feel free to critizise as much as you like, I won't get angry and I might even follow some of your recommendations, who knows ... :-)

- cameraphone upload by ShoZu

1 comment:

Vive Malabar said...

oh lalaaa!!! Cuánto tiempo!!!

Crisis... si, si !!

El procesado me gusta, destacar el color de la puerta... Lo único es que quizás podría estar enderezada... o los musicos caerán rodando hacía la izquierda...