Monday, September 22, 2008

Castle Magic

CATALAN AND ENGLISH COMMENTS

Català: l'Ajuntament de Barcelona ha volgut aprofitar el Castell de Montjuïc per les festes de la Mercè i hi ha programat actuacions relacionades amb el circ, la màgia i alguns espectacles musicals. Aquest mag de la foto ho feia molt bé, però no vaig poder evitar fer palès el truc perquè estava situat molt avall. De tota manera la imatge té un cert dinamisme que la fa mitjanament interessant.

Post-processat: senzill, només enfosquir un xic les cantonades i il·il·luminar al mag i a la nena. Pràcticament no es va haver de corregir el color.

P.S.: podeu criticar tot el que vulgueu, no m'enfadaré pas i, fins i tot, us podria arribar a fer cas, qui sap ... :-)

English: During the Mercè's celebration, Barcelona's City Hall has scheduled several circus, magic and musical performances in the recently acquired castle of Montjuïc. The magician in this shot was a great one, but I couldn't help uncovering his trick because I was shooting to low. Nevertheless, the image still retains some interest due to the dynamics of the subjects involved.

Post-processing: easy one, just a little darkening at the edges and some lightning of the magician and the girl. Hardly any color correction.

P.S.: feel free to critizise as much as you like, I won't get angry and I might even follow some of your recommendations, who knows ... :-)


- cameraphone upload by ShoZu

No comments: