Saturday, September 20, 2008

The swimmer

CATALAN AND ENGLISH COMMENTS

Català: vaig quedar encisat per aquest nadador des del primer moment. Me'l vaig imaginar sortint de la pared i començant a nadar en mig d'un esclat d'aigua fresca. Ja sé que és una escena surrealista molt obvia, però em va agradar de tota manera.

Post-processat: vaig convertir la imatge a b&n amb una vinyeta força intensa per amagar el fons. A continuació vaig emmascarar el nadador per tal de que es veiés la imatge original i, per últim, vaig afegir una mica de contrast al color. Aquesta tècnica d'emmascarament ha estat molt utilitzada, fins al punt que moltes revistes de fotografia (gairabé totes) ignoren les imatges que la utilitzen. A qui li importa! A mi m'agrada el resultat i això és el que compte.

P.S.: podeu criticar tot el que vulgueu, no m'enfadaré pas i, fins i tot, us podria arribar a fer cas, qui sap ... :-)

English: the moment I saw this swimmer I imagined him breaking out of the wall with a big splash of fresh water. I know it is a fairly obvious surreal scene, but I enjoyed it nevertheless.

Post-processing: I've converted the image to b&w with heavy vignetting to let the background get dark. Then I've masked the swimmer to let the original image show up. I've added a little contrast and that's all. This technique has been widely used and many photography journals (almost all) hate it and reject images that use it. Who cares! I like the final result and that's all that counts.

P.S.: feel free to critizise as much as you like, I won't get angry and I might even follow some of your recommendations, who knows ... :-)

- cameraphone upload by ShoZu

2 comments:

Jorge R. said...

Hola, que foto mas curiosa y la vez muy buena. Buena composicion y la has tratado muy bien de tal manera que el nadador parece que va a salirse de la pared. Un saludo.

Joan Marc Carbo Arnau said...

Gracias por el comentario.