Saturday, September 20, 2008

Houba - Samba Rock

CATALAN AND ENGLISH COMMENTS

Català: el que m'agrada d'aquesta imatge és la sensació apocalíptica d'un home tocant el tambor al capvespre amb la ciutat de fons. També m'agrada la diagonal que dibuixen els pals. Els extrems dels pals borrosos pel moviment li donen un dinamisme interessant. L'òptica que he fet servir és molt tova i li dona a la imatge un to demodé de pel·lícula dels anys quaranta.

Post-processat: s'ha eliminat el to groc-verdós de les llums urbanes i s'ha baixat la saturació del blau. Una mica de vinyetat per concentrar l'atenció en la cara del músic.

P.S.: podeu criticar tot el que vulgueu, no m'enfadaré pas i, fins i tot, us podria arribar a fer cas, qui sap ... :-)

English: I like the apocalyptic feeling of a man playin a drum at dusk with the city as a background. I also like the diagonal drown by the drum sticks. The blurred stick heads account for an interesting dynamism. The glass I've used gives very soft renditions and gives the image a demodé look that resembles a film from the forties.

Post-processing: I've got rid of the green-yellow cast of urban lighting and turned down blue saturation. I ended with a slight vigneting to draw attention into the musician's face.

P.S.: feel free to critizise as much as you like, I won't get angry and I might even follow some of your recommendations, who knows ... :-)


- cameraphone upload by ShoZu

No comments: